พิมพ์ออฟเซ็ท
      งานพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset) นิยมพิมพ์ได้ครั้งละจำนวนมากและใช้เพลทเป็นแม่พิมพ์ เหมาะสำหรับงานพิมพ์ 4 สี  เช่น งานพิมพ์ใบปลิว, งานพิมพ์โบรชัวร์, งานพิมพ์โปสเตอร์, งานพิมพ์ฉลากสินค้า, เพราะเป็นงานพิมพ์ที่มีรายละเอียดเนื้อหาและมีรูปภาพประกอบ สินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือ รูปบุคคล ซึ่งต้องการ สีสัน และ ความคมชัด 
     พี.วี.สกรีน ผลิตสิ่งพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์
ออฟเซท ขนาด ตัด 4 กำลังผลิต 20,000 ใบต่อวัน