กระดาษที่นิยมใช้ผลิตสิ่งพิมพ์

 • กระดาษปอนด์ 55, 60 70, 80, 100, 120 แกรม(gsm)
 • กระดาษอาร์ท, กระดาษอาร์ต, กระดาษอาร์ตมัน, อาร์ตธรรมดา, อาร์ตด้าน 85, 100, 120, 130, 140, 160, 190, 230, 260, 310, 350 แกรม(gsm)
 • กระดาษอาร์ต (เนื้อปอนด์) สำหรับพิมพ์บัตร 140, 160, 210, 240, 270 แกรม(gsm)
 • กระดาษการ์ด หน้าอาร์ต
 • กระดาษการ์ด อาร์ต หน้าเดียว
 • กระดาษการ์ด กล่อง (เทา-ขาว) นิยมใช้สำหรับ ไดคัท กล่อง
 • กระดาษกล่องหน้าแป้ง
 • กระดาษกล่องหลังขาว
 • กระดาษแบงค์สี มี 5 สี สีเขียว, สีฟ้า, สีเหลือง, สีชมพู, สีแสด(ส้ม) 55, 70(พิเศษ) แกรม(gsm) ใช้สำหรับพิมพ์บิล
 • กระดาษเอเมล์ มี สีขาว, สีเหลือง, สีฟ้า, สีชมพู, สีเขียว
 • กระดาษเคมี
 • กระดาษปรู๊ฟ