พิมพ์กล่องกระดาษ
     กล่องบรรจุภัณฑ์, กล่องแพ็คเกจที่ดี สวยงาม สามารถสร้างความสนใจของลูกค้าและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ได้ ส่งผลให้ลูกค้าตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์สำหรับอุปโภค บริโภคได้ จากการเห็น,สัมผัสกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ได้แสดงไว้ กล่องบรรจุภัณฑ์(Package)  มีส่วนทำให้เกิดการขายช่วยให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ สามารถขายได้ด้วยตัวเอง จึงควรเลือกพิมพ์กล่องใส่ผลิตภัณฑ์
    กล่องกระดาษพิมพ์ด้วย
ระบบออฟเซท สีสดใส คมชัด สำหรับงานพิมพ์ 4สี ขึ้นอยู่กับการออกแบบ การนำไปใช้ หลังจากพิมพ์ออฟเซ็ทเรียบร้อยแล้ว ก็นำไปเคลือบเพื่อเพิ่มความทนทานและความสวยงามให้กับงานพิมพ์กล่องกระดาษ จากนั้นก็นำมาไดคัทตามแบบและติดกาวประกอบ
    ลักษณะงานพิมพ์กล่อง อาจจะหลายชิ้น หลายลักษณะ เช่น กล่องแบบสวม กล่องฝาเปิด เป็นต้น
    ผลิตภัณฑ์ที่นิยมใช้กล่องกระดาษบรรจุภัณฑ์ เช่น กล่องนาฬิกา, กล่องยา, กล่องสบู่, กล่องกระดาษทิชชู, กล่องน้ำสมุนไพร, กล่องน้ำหมึก เป็นต้น 
    นอกจากงานพิมพ์กล่องกระดาษแล้ว งานพิมพ์ที่ควบคู่กับงานพิมพ์กล่อง คือ
บัตรประกันสินค้า, ฉลากสินค้า/ป้ายราคา, สติ๊กเกอร์ เป็นต้น