พิมพ์สมุดโน๊ต, กระดาษก้อน
งานพิมพ์สมุดโน๊ต กระดาษก้อน เพื่อใช้ในสำนักงาน จดบันทึก หรือ ทำขึ้นเป็นของที่ระลึก งานประเภทเดียวกัน เช่น สมุดฉีก, กระดาษโน๊ต, กระดาษก้อน, สมุดแผ่น
 

ราคา งานพิมพ์ กระดาษก้อน
(ไม่มีปก,ด้านหลังรองกระดาษแข็ง)

ขนาด 7.5 x 7.5 ซม.
จำนวน 1000 เล่ม ๆ ละ 50 ใบ กระดาษ 70 แกรม
พิมพ์ 1 สี ราคา เล่มละ 3.50 บาท

ขนาด 13 x 13 ซม.
จำนวน 1000 เล่ม ๆ ละ 70 ใบ กระดาษ 80 แกรม
พิมพ์ 4 สี ราคา เล่มละ 14 บาท
พิมพ์ 1 สี ราคา เล่มละ 10 บาท
   

** หมายเหตุ : ราคานี้ ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ราคานี้ ไม่รวมค่าจัดทำแบบ art work