พิมพ์ใบปลิว

 

     
โปรโมชั่น .. ราคาใบปลิว (ปริ้นท์ดิจิตอล)
ขนาด A5 (14.5 x 20.8 ซม.)
กระดาษอาร์ตมัน 160แกรม พิมพ์ 4สี หน้าเดียว เริ่มต้น 100 ใบ คลิ๊ก...

     

       ใบปลิว เป็นการส่งเสริมทางการตลาดอีกชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน ซึ่งจัดทำขึ้นสำหรับ โฆษณา, ประชาสัมพันธ์, แนะนำผลิตภัณฑ์ หรือ ข่าวกิจกรรม ของบริษัทและหน่วยงานต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบเกี่ยวกับกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่หน่วยงาน/องค์กรคาดหมายไว้ 
    ลักษณะ ใบปลิว คือ เอกสารใบเดียว ซึ่งมีเนื้อหา กระชัด ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ทันที ส่วน ใบปลิว ที่มีการจัดเนื้อหาออกเป็นคอลัมภ์ และมีการพับเอกสาร เรียกอีกอย่างว่า "
แผ่นพับ"
    ใบปลิว จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน, ครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการสื่อสารถึงกลุ่มเป้าหมาย ใบปลิว เป็นทางเลือกทางการตลาดอีกวิธีหนึ่ง ที่จะทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จ เพราะ สะดวก จัดทำได้ง่าย 
    งานพิมพ์ใบปลิวด้วย
ระบบออฟเซ็ท นิยมพิมพ์ 4 สี เพราะเนื้อหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับ รูปภาพของผลิตภัณฑ์,สถานที่,จึงต้องการ สีสัน และ ความคมชัด ใบปลิวที่ออกแบบดี สีสัน สวยงาม มีส่วนทำให้ลูกค้าสนใจติดตาม ดูรายละเอียดข้อมูล เช่น ใบปลิวรายการโปรโมชั่นต่างๆ
    รับพิมพ์ใบปลิว
ระบบอ็อฟเซ็ท พิมพ์ หน้าเดียว, สองหน้า ขนาด A3, A4, A5 พิมพ์กระดาษอาร์ทมัน กระดาษปอนด์ ใบปลิวมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับการออกแบบของลูกค้า
 


 ราคาใบปลิว A5