พิมพ์โบรชัวร์
    โบรชัวร์ เป็นเอกสารที่ใช้สำหรับส่งเสริมการตลาดที่ได้รับความนิยมวิธีนึง หรือใช้ในกรณีที่มีรายละเอียดค่อนข้างมาก หลายหน้า เป็นสิ่งพิมพ์ที่เน้นให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ อย่างครบถ้วน พร้อมรูปภาพผลิตภัณฑ์ประกอบที่น่าสนใจให้ลูกค้าได้รับทราบ
    โบรชัวร์ มีหลายประเภท ขึ้นอยู่กับการออกแบบเพื่อนำใช้งานได้สะดวกและครอบคลุมเนื้อหาที่ต้องการประชาสัมพันธ์ของบริษัท,หน่วยงาน นิยม
พิมพ์ด้วยระบบออฟเซท 4สี โบรชัวร์มีหลายรูปแบบ หากเนื้อหามีจำนวนมากจะออกแบบโบรชัวร์เป็นรูปเล่ม ส่วนมากนิยมพิมพ์โบรชัวร์เท่ากับขนาด A4 และนิยมใช้กระดาษอาร์ต สำหรับงานพิมพ์หน้า/หลัง ควรใช้กระดาษหนา 100 แกรมขึ้นไป เพื่อความสวยงาม
    งานพิมพ์โบรชัวร์ เหมาะสำหรับหน่วยงาน, บริษัท, โรงแรมที่พัก, บ้านจัดสรร-คอนโดมิเนียม, รถยนต์, คอมพิวเตอร์, ที่ต้องการนำเสนอข้อมูลอย่างละเอียด งานพิมพ์ที่ประเภทเดียวกับโบรชัวร์ ได้แก่ แผ่นพับ, ใบปลิว, โปสเตอร์/ป้ายโฆษณา/ป้ายประกาศ