พิมพ์บิลเล่ม   


พิมพ์บิลกระดาษสำเนาคาร์บอนในตัว

  • 1 ชุด มี 2-5 ใบ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
  • กระดาษที่นิยมใช้ มีสีขาว น้ำเงิน ชมพู เขียว เหลือง
  • บิล 1 เล่ม มี 50 ชุด
  • นิยมพิมพ์ขนาด A4, A5 (ขึ้นอยู่กับการลักษณะงานของลูกค้า)

 ตัวอย่าง บิลใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
 

 

 ตัวอย่าง ใบเสนอราคารับพิมพ์บิลเล่ม รันเบอร์ ปรุฉีก สำเนาติดเล่ม
และ
พิมพ์บิลแบบกาวหัว
   
 
พิมพ์บิล, แบบฟอร์มสำนักงานต่างๆ พิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ท 
เช่น
ใบกํากับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน, ใบส่งของ, ใบวางบิล, บิลเงินสด,
แบบฟอร์มใบชั่งน้ำหนัก, บิลส่งของชั่วคราว เป็นต้น